Enfo Analytics AS sold to SYSCO

Enfo AS har gjennomført et vellykket salg av forretningsområdet som har jobbet med feilanalyse og business intelligence (AutoDIG) hos Statnett. Forretningsområdet ble i høst skilt ut i et eget selskap, som fikk navnet Enfo Analytics.

Enfo Analytics er et selskap bestående av høyt utdannede teknologer, fysikere og matematikere. De ansatte har i en rekke år jobbet inn mot forsknings- og utviklingsavdelingen til Statnett, bl.a med Big Data løsninger som automatisk identifiserer og rapporterer driftsforstyrrelser i kraftnettet (AutoDIG).

Enfo Analytics vil bli en del av SYSCO sitt kontor på Lysaker. Her vil de danne grunnlaget for en ny avdeling som kommer til å fokusere tungt fremover på å forenkle, automatisere og innovere hverdagen til våre kunder, primært innenfor energi.

- Teamet er veldig fornøyde med at vi kom til enighet – sier Harald von Heyden, adm.dir i Enfo AS. SYSCO, med sin kapasitet, posisjon i bransjen samt den tunge teknologikompetansen vil kunne utvikle Enfo Analytics til sitt fulle potensial. For oss har det vært viktig at spisskompetansen som er bygget opp gjennom mange år nå blir videreutviklet og ivaretatt på en god måte. Jeg er helt sikker på at bransjen vil få glede av den satsingen SYSCO nå gjør, og ønsker dem lykke til.

Om SYSCO
Selskapet har alltid hatt hovedfokus på kraftbransjen. Dette er vår bransjesatsing (vertikal) hvor vi har dyp forståelse av hele verdikjeden til våre kunder. Ellers har selskapet alltid hatt tung kompetanse på teknologi (horisontal) generelt, men på Oracle spesielt. Denne kompetansen tar oss på tvers av ulike kundesegmenter og bransjer. Begge disse områdene er i stor omstilling, energiselskapene digitaliserer hele sin forretningsmodell og Oracle tilbyr nå alle sine produkter i skyen. Dette utgjør for mange en trussel, for oss i SYSCO gir det mange muligheter for innovasjon. SYSCO var første partner i EMEA som ble spesialisert på Oracle Cloud og selskapet ble for øvrig tildelt prisen som «Oracle Partner of the Year» for 6. gang på rad i november i år.

Les mer om hva Statnett sier om AutoDIG her.

Dalig leder i Enfo, Harald von Heyden, og styreleder i SYSCO, Gudmund Killi, er enige om avtale