Operations Manager

Operations Manager

Sted: Oslo/Lysaker
Frist: 10.12.2017
Varighet: Fast

Enfo utvikler og opererer avanserte systemløsninger for forbedret forbrukerfleksibilitet og optimalisert drift av kraftsystemet. Som ledende nordisk teknologiaktør innen området, bidrar Enfo til forbedret ressursutnyttelse og forsyningssikkerhet til fordel for energiforbruker, energiselskaper, miljø og samfunn. Enfo har et mål om å gjøre det mulig for markedsdeltagere å maksimere verdien av fleksibilitet fra forbruk, lagring og produksjon, i kraftsystemet og kraftmarkedene. Enfo AS er en del av Agder Energi konsernet, og er organisatorisk plassert i forretningsområdet Energy Management & Trading i Agder Energi. Hovedkontoret er på Lysaker. Se vår nettside for mer informasjon.

Om stillingen:

Vi søker en Operations Manager som vil være ansvarlig for produkt- og tjenesteportefølje og teknisk løsning for optimalisering og handel med forbrukerfleksibilitet. Enfo er teknologileverandør til flere markedsaktører, som omfatter installasjon og utvikling av løsninger for forbrukerfleksibilitet og energi/effekt-effektivisering for markedsaktørens kunder. Vi søker en Operations Manager som vil sørge for at Enfo sine systemer blir driftet, vedlikeholdt og videreutviklet i henhold til kundens behov. Det er svært viktig at teknisk løsning med relevante integrasjoner til enhver tid er tilgjengelig da fleksibilitet skal handles på kraftmarkedet, som stiller visse krav til løsningen. Videre skal teknisk løsning gjøres tilgjengelig for tredjepartsleverandører av styringssystemer som installeres ute hos sluttkunder.

Arbeidsoppgaver:

 • Sourcing og produktutvikling av relevant styringsteknologi fra 3. parter
 • Tilgjengeliggjøre teknisk løsning for 3.partssystemer og standardisere grensesnitt
 • Tett samarbeid med markedsaktører om produkter, priser og prosjekter
 • Opplæring av salgspersonell hos markedsaktør
 • Ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av teknisk løsning
 • Utarbeide rutiner for drift, overvåkning og vedlikehold, samt drive med forebyggende vedlikehold
 • Kundespesifikk utvikling og tilpasning av løsning
 • Bistå i relevante utviklingsprosjekter ved behov

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse fra universitet eller høyskole
 • Kjennskap til skyløsninger og kommunikasjonsprotokoller
 • Erfaring innen systemforvaltning og -drift
 • God systemutviklingskompetanse og erfaring
 • Erfaring med leverandøroppfølging
 • God forretningsforståelse i tillegg til tekniske og analytiske evner, kjennskap til kraftmarkedet er en fordel
 • Kreativ, nysgjerrig og leveransefokusert
 • Gode ferdigheter i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

Ved interesse ta kontakt med Victoria Fearnley Landmark, vfl@web-enfo.azurewebsites.net, 47091955